GDPR Stiftelsen Läckö Slott

Bäste kund/gäst,

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018 vill vi informera om att vi behöver spara och behandla personuppgifter om Dig, såsom namn, telefonnummer, och mailadress. Detta gäller vid bokning av övernattningar och köp av biljetter digitalt, till olika evenemang. Syftet med en sådan behandling är att kunna ta kontakt med dig i din roll som gäst.

Vi får uppgifter från dig i samband med vårt löpande arbete på Läckö Slott och naturum Vänerskärgården – Victoriahuset.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att användas vid kommande kommunikation med Dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra Dina uppgifter till annan aktör eller ett land utanför EU.

Integritetspolicy Stiftelsen Läckö Slott

Personuppgiftsansvar

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan.

Behandlingen av personuppgifter är av största vikt all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt. Personlig integritet står i centrum för att behandling av personuppgifter inom ramen för Stiftelsen Läckö Slotts verksamhet. Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagstiftning.

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.


När och hur sker behandling av personuppgifter?

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) sparas i vårt datasystem för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag, avseende bokningar av övernattningar och köp av biljetter till olika evenemang. Detta gäller även kontaktpersoner för olika former av samarbetspartners. Uppgifterna raderas vid inaktualitet.

I de fall vi tar betalt för kurser och seminarier sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med tävlingar sparas bara så länge som krävs för att utse en vinnare.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.
I övriga situationer registreras de uppgifter som Du valt att lämna.

Stiftelsen Läckö Slott har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om allergier och specialkost förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Vi upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem,
tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

Länkar

På Stiftelsen Läckö Slotts webbplats lackoslott.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Rätt att begära information

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lackoslott.se eller telefon 0510-48 46 60.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss även per brev;
Stiftelsen Läckö Slott
Läckö Slott
531 99 Lidköping