Kontaktpersoner
Läckö Slott & naturum

VD
Magnus Lönnroth
Direkt 0510-48 46 61
Mobil 070-331 52 32
magnus.lonnroth@lackoslott.se

Ekonomi- och personalchef
Ingela Larsson
Direkt 0510-48 46 62
ingela.larsson@lackoslott.se

Verksamhetsledare Vaktmästeri & säkerhet
Jan-Erik Andersson
Direkt 0510-48 46 64
Mobil 070-336 47 11
jan-erik.andersson@lackoslott.se

Verksamhetsledare naturum Vänerskärgården – Victoriahuset
Christina Andersson
Direkt 0510-48 46 63
Mobil 070-309 40 10
christina.andersson@lackoslott.se

Verksamhetsledare Lilla Slottsträdgården
Simon Irvine
Nås via kansliet 0510-48 46 60
www.simonirvine.net

Verksamhetsledare Visningsverksamheten
Fredrik Kindberg
Direkt 0510-48 46 65
Mobil 070-29 667 39
fredrik.kindberg@lackoslott.se

Verksamhetsledare Opera & Scenkonst
samt extern information (skribent/redaktör)

Catarina Gnosspelius
Mobil 070-370 62 18
catarina.gnosspelius@lackoslott.se